Inventory Management
 
Highlight
• Item category grouping with limited access permission
• Multiple store tracking supported
• Multiple units support
• Pricing by Date/Pricing by Customer Type
• Discount, Promotion, Loyalty Program setup
• Manual Price/Manual item description
• Promotions, combo set items, special offers
• Low Inventory warning and Low inventory reports
• Inventory movement reports
• Supplier Management, PR/PO process
• Printable price tag with standard barcode, Traceable coupon barcode
 
ระบบจัดการสินค้าในคลัง(Inventory Management)
เป็นฟีจเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการสินค้าที่อยู่ในคลัง สามารถกำหนดขอบเขตและการอนุญาตผู้เข้าใช้งานในส่วนนี้ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใช้งาน กำหนดราคาสินค้าโดยแบ่งตามวัน หรือประเภทลูกค้า ใช้งานควบคู่กับระบบส่วนลดและโปรโมชั่นได้ และยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อจำนวนสินค้าในคลังลดต่ำลงเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ สามารถพิมพ์บาร์โค๊ดเพื่อระบุสินค้าชนิดนั้นๆได้อีกด้วย
ระบบจัดกลุ่มสินค้าและจำกัดการเข้าใช้งาน
โปรแกรมจะช่วยจัดสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา และจำกัดขอบเขตของพนักงานให้ใช้งานได้เฉพาะหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
สามารถกำหนดโปรโมชั่น, ชุดอาหาร, คอมโบเซต รวมถึงรายการขายพิเศษ
โปรแกรมสามารถกำหนดโปรโมชั่น, ชุดอาหาร, คอมโบเซตและรายการขายพิเศษ ได้ เมื่อมีการจำหน่ายโปรโมชั่น หรือคอมโบเซตนั้นๆ ระบบจะทำการตัดรายการสินค้าแต่ละชนิดออกให้เองโดยอัตโนมัติ
ระบบรายงาน
ในระบบจัดการสินค้าในคลัง สามารถแสดงรายงานความเคลื่อนไหวในคลังสินค้า แสดงรูปแบบการใช้สินค้า เพื่อช่วยตัดสินใจในการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงช่วยตรวจสอบหากมีการใช้สินค้าที่มากผิดปกติได้
ระบบจัดการซัพพลายเออร์
เป็นการเก็บข้อมูลซัพลายเออร์ที่จำหน่ายสินค้าแต่ละชนิด เพื่อความสะดวกต่อการสั่งซื้อครั้งต่อไป สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อทันที
ระบบบาร์โค๊ด
สามารถนำเข้าสินค้าโดยการสแกนบาร์โค๊ดจากตัวสินค้า และยังสามารถสั่งพิมพ์บาร์โค๊ดสินค้าจากรหัสสินค้าที่กำหนดขึ้นเอง