Reports
ระบบรายงาน
เรามีรายงานต่างๆมากมาย จำแนกตามหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นรายการการขายสินค้า รายงานสินค้าคงคลัง รายงานสำหรับผู้บริหาร ซึ่งแต่ละรายงานก็ยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อีกด้วย ที่สำคัญยังมีระบบ Auto Report  ซึ่งสามารถส่งรายงานสรุปรายวัน/เดือน/ปี ให้ผู้บริหาร หรือเจ้าของร้านได้ทุกวัน

ยกตัวอย่างรายงานในระบบเช่น
1 .รายงานยอดขายประจำวัน
แสดงรายการขายของแต่ละวันโดยที่สามารถแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆได้เช่น แยกตามชนิดสินค้า, แยกตามหมวดหมู่, แยกตามสลิป, แยกตามลูกค้า เป็นต้น
2. รายงานการสั่งอาหารแยกโต๊ะ
แสดงรายการอาหารแต่ละโต๊ะได้
3. รายงานการขายแยกต้นทุนกำไร และสรุปกำไร
แสดงรายการขายสินค้า แยกต้นทุน กำไร สามารถทราบกำไรเบื้องต้นได้ทันที
4. รายงานอาหารขายดี โต๊ะขายดี เวลาขายดี
แสดงลำดับสินค้าขายดี สามารถค้นหาตามวัน และประเภทสินค้าได้
5. รายงานปิดรอบการขายประจำวัน
แสดงยอดขายตามการเปิดรอบการขายประจำวัน
6. รายงานสรุปบัญชีลูกหนี้ (ลูกค้าค้างชำระ)
แสดงรายชื่อลูกค้าที่ยังค้างชำระอยู่ ซึ่งสามารถดูประวัติการซื้อขายย้อนหลังได้อีกด้วย
7. รายงานยอดขายสรุปของแต่ละเดือน ในแต่ละปี
แสดงยอดขายสรุปตาม เดือน เพื่อเปรียบเทียบกันได้
8. รายงานสรุปต้นทุนและกำไร
แสดงยอดต้นทุน และกำไรของสินค้าแต่ละชนิด
9. รายงานคลังสินค้าแยกตามโซน
แสดงยอดขายสินค้าตามโซน สามารถเปรียบเทียบได้ว่า ลูกค้าชอบนั่งโซนไหน
 
ระบบรายงาน
• ในแต่ละรายงานสามารถเลือก เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลได้ ทั้งจากช่วงเวลา หมวดหมู่สินค้า หรือชื่อสินค้าได้
• สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงรายงานแต่ละตัวได้
• รายงานยอดขาย สามารถพิมพ์ได้ผ่านเครื่อง Printer ทั่วไป หรือ Printer ขนาดเล็กได้ (Themal Priner)
 
Auto Report
• สามารถเลือกส่งรายงานได้ว่าแต่ละวันจะส่งรายงานไหนให้ผู้บริหาร หรือเจ้าของร้านได้
• สามารถเลือกส่งอีเมลได้หลายๆคนพร้อมกัน
• สามารถกำหนดเวลาส่งได้แบบ รายวัน รายเดือน รายปี