โปรดกรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิพิเศษ สำหรับ KBank Partner
เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ซื้อ Software Package : Stanalone , Standard หรือ Professional ของ Easy Restaurant เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมค่า Hardware และค่าบริการในการติดตั้ง
  • เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน ครอบคลุมเฉพาะการซื้อ Package Software ในครั้งแรก (สัญญา License 1 ปี)
  • ในปีถัดไปลูกค้าต้องชำระค่าบริการ Package License เต็มจำนวนตามราคาที่บริษัทกำหนด (ไม่รวมในเงื่อนไขการแบ่งชำระ)
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

Started from 2007 with software development company, based on .NET technology provided software solution for ERP/MRP Industrial, Retail Business, and Software Outsourcing. Currently focus on Productivity Software.

Contact