“พนักงาน” ตัวแปรสำคัญของร้านอาหาร

หนึ่งปัญหาใหญ่ที่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารมักจะเจอกันอยู่เป็นประจำคงหนีไม่พ้นเรื่องของ “พนักงาน”    โดยพนักงานถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของร้านและตัวแปรสำคัญของรายรับรายจ่ายที่สำคัญของทางร้าน วันนี้เรามาดูกันถึง ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับพนักงาน และแนวทางการในการจัดการ

Q: ฐานเงินเดือนของร้านคุณอาจต่ำกว่ามาตรฐานของท้องตลาด
A: วิเคราะห์ฐานเงินเดือนตนเองหากพบว่าต่ำกว่าคู่แข่ง ควรที่จะปรับให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ควรนำผลประกอบการมาพิจารณาร่วมก่อนการตัดสินใจเพิ่มฐานเงินเดือน เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียในอนาคต

 

Q: สวัสดิการที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สมัคร หรือสู้ร้านอื่นๆ ในท้องตลาดไม่ได้
A: สวัสดิการเป็นอีกเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้พนักงานง่ายขึ้น ซึ่งสวัสดิการโดยทั่วๆ ไปที่นิยมใช้กันคือ เงินทิปกรณีที่ร้านมีกล่องทิป , อาหารพนักงานหรือค่าอาหารพนักงาน , Incentive , เบี้ยขยัน , ยูนิฟอร์ม เป็นต้น

 

Q: สื่อรับสมัครงานยังไม่ถึงกลุ่มผู้สมัคร หรือไม่ถูกกลุ่มผู้สมัครที่เราต้องการ
A: สื่อรับสมัครงานต้องอ่านและเข้าใจง่าย ระบุรายระเอียดชัดเจน ชื่อร้าน, ตำแหน่ง, เงินเดือน, สวัสดิการ, ทำงานที่ใด , ติดต่อใคร สถานะที่ติดประกาศก็เป็นเรื่องสำคัญ อยากได้พนักงานระดับเสิร์ฟ ครัว ล้างจาน ที่วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.3 เน้นไปแจกใบปลิวหรือติดประกาศตามหอพัก อยากได้พนักงานระดับ แคชเชียร์ หัวหน้าครัว ผู้ช่วยผู้จัดการร้านขึ้นไป ใช้ website รับสมัครงานและติดป้ายรับสมัครหน้าร้าน

 

Q: ทำเลที่ตั้งของร้าน เดินทางลำบากต่อการมาทำงาน
A: หากร้านของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เดินทางยากหรือให้บริการดึกอาจมีสวัสดิการค่าเดินทางในรอบปิดหรือที่พักสำหรับพนักงาน (ส่วนนี้ถ้ามี ต้องเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ซึ่งจะเป็นภาระร่วมกัน หรือ เป็นภาระของฝ่ายพนักงาน ดูตามความเหมาะสมของต้นทุนกิจการ)

Q: พนักงานรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูแล หรือรู้สึกเป็นส่วนเกินของร้าน
A: ควรจัดหัวหน้าพนักงานหรือพนักงานที่มีวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ใจเย็น มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นบัดดี้หรือพี่เลี้ยงสำหรับพนักงานเข้างานใหม่มนระยะแรกของการเริ่มงาน โดยให้ประกบติดการติดการทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถสอบถามข้อซักถามหรือไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการทำงาน

 

Q: พนักงานไม่ได้รับการอบรมหรือการสอนเบื้องต้นสำหรับปฏิบัติงาน
A: ร้านควรมีการจัดฝึกอบรมหรือมีเอกสารคู่มือเมื่อพนักงานใหม่มาเริ่มงาน อาจมอบหมายให้ให้ผู้จัดการร้านหรือบัดดี้พี่เลี้ยงทำการอบรมพร้อมกับสอนงานทักษะพื้นฐานเองทุกครั้ง ก่อนให้พนักงานเริ่มทำงานเพื่อให้พนักงานได้ทราบกฎระเบียบและเห็นความใส่ใจของร้านที่มีให้แก่พนักงาน

Q: มองไม่เห็นความก้าวหน้า หรือหมดความท้าทายในการทำงาน
A: ร้านควรมีการกำหนดความก้าวหน้าในการทำงานให้ชัดเจน มีการปรับเงินเดือนตามความสามารถหรือการมีตำแหน่งที่โตขึ้นหรือ พร้อมเงื่อนไขในการปรับตำแหน่ง เพื่อผลักดันให้พนักงานมีความท้าทายในการทำงานอยู่เสมอและแสดงศักยภาพที่ดีในการให้บริการออกมาออกมา ซึ่งจะช่วยส่งผลดีให้กับทางร้านด้วยเช่นกัน

 

 

Q: พนักงานไม่ได้แสดงความสามารถ หรือเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาร้าน
A: ร้านควรรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดหรือได้รับ Feedback จากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำมาปรับใช้ให้ร้านมีคุณภาพหรือบริการที่ดี

 

 

Q: พนักงานเครียดจากการรับงานที่หนักเกินไป หรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานเริ่มไม่ดี ทำงานไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อน
A: คอยสังเกตพฤติกรรมของพนักงานว่ายังมีความสุขและสนุกกับการทำงานที่ร้านหรือไม่ หากพบสิ่งผิดสังเกตุลองเข้าไปพูดคุยกับพวกเขา เพื่อได้ทราบสาเหตุและอาจช่วยแก้ไขได้

       หลายกรณีของปัญหาเหล่านี้ทำให้ร้านต้องสูญเสียพนักงานที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของความสำเร็จไป  ซึ่งทุกสาเหตุของปัญหาที่ยกมาเป็นเรื่องที่ร้านควรจัดการเตรียมทางแก้ไขไว้แต่แรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากระทบกับการให้บริการลูกค้าของทางร้าน

อัปเดตข่าวสารไม่พลาดทุกกิจกรรม ได้ที่   www.easyrestaurant.asia

#EasyRestaurant มืออาชีพธุรร้านอาหาร

📌 ปรึกษาวางแผนระบบบริหารจัดการร้านอาหารแบบมืออาชีพฟรี..

โทร. 02-026 3465 กด 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram